Bli kunde

Vi gleder oss til et god og spennende samarbeid med dere.

For at vi skal kunne formalisere samarbeidet så må du fylle ut skjemaet nedenfor. Du finner vilkårene nedenfor skjemaet.

Ønsket avtale

Vilkår

Du bli kunde hos enkeltpersonforetaket Webmaster Heimen, orgnummer:  971049669  – Heretter omtalt som leverandør(en).

Vilkår sist oppdatert 23.05.2021

Faktura:

Faktura sendes ut innen 3 dager etter dette skjema er sendt inn og har 7 dager forfall.

Arbeid kan påstartes, men rapporter sendes ikke før faktura er oppgjort.

Faktura sendes ut månedlig om ikke annet er avtalt.

Dine oppgaver:

Det etableres rapport en gang pr uke fra leverandøren. I den sammenheng vil det kunne komme oppgaver til deg. Disse bør utføres innen 5 dager. Oppgavene tildeles via verktøyet Todoist. (Oppgaver gjelder primært Basic)

Oppgaver som ikke utføres vil forsinke prosessen og gi dårligere resultater. Du er ikke pliktig til å utføre oppgavene, så lenge du er kjent med konsekvensene. Avtaleperioden forsetter uavhengig om du utfører dine oppgaver eller ei.

Tilganger:

Du må gi frode.heimen@gmail.com tilgang som administrator på Google Analytics og Google Search Console. Den siste er viktigst.

For pakkene pluss og premium må vi også få tildelt bruker i deres CMS-system.

Resultat og Garantier:

SEO kan ta tid – avhengig av bransje og konkurransesituasjon. Du vil kunne se bevegelse i løpet av et par uker.
Det er viktig å vite at resultatene kan variere fra dag til dag, og du kan også få tilbakegang uten at det er noe galt i det. Det vil være svingninger, men trenden skal være positiv over en løpende tremåneders periode.

Det gis ingen garantier for resultater for avtaleperioder kortere enn 6 måneder. For avtaleperioder over 6 måneder vil vi forlenge perioden med 3 måneder gratis om du ikke har fått minst 15 % økt trafikk fra Google søk i løpet av avtaleperioden. 

Du må ha gitt leverandør tilgang til Google Search Console og alle oppgaver som har blitt tildelt deg fra leverandør, må være utført for at en garanti skal kunne gjelde.

(De fleste vil oppleve en dobling av trafikken eller mer, men garantier er umulige å gi i denne bransjen dessverre, derfor har vi et relativt lavt innslagspunkt på vår garanti)

Avtalt periode og bindingstid:

Bindingstiden er like lang som avtaleperioden. Forlengelse av avtaleperioden kan gjøres via epost fra kontaktperson nevnt i skjemaet over.

Oppsigelse og Refusjon:

Avtaleperiode på 1 og 3 måneder kan ikke sies opp. Lengre avtaler kan ikke sies opp de 3 første månedene i bindingstiden. Avtalen kan deretter ikke sies opp om trafikk-økningen overstiger 15% som er innenfor vår garanti. Skulle resultatene utebli står du fritt til å heve avtalen med 1 måned varsel. Evt innbetalt beløp ut over allerede løpt tid refunderes i sin helhet. Unntak er bruk av angrefrist (30 dager)

Oppsigelse må foreligge før utgangen av måneden, og avtalen løper ut siste dag i påfølgende måned.

Avtalen utløper automatisk ved endt avtaleperiode, om denne ikke er fornyet av kunden.

Rett til å ikke levere tjenester:

Når du har fylt ut skjemaet over, så vil vi gjøre en første analyse. På bakgrunn av denne vil vi avgjøre om oppdraget har det nødvendige potensialet. Leverandøren vil derfor kunne avvise prosjektet, om rapportene vil vise at prosjektet ikke vil bære frukter. Du vil da følgelig ikke faktureres og få en god forklaring på dette.

Angrefrist:

Lengre avtaler over 1 måned har en angrefrist på 30 dager. Du vil da kun faktureres for 1 måned.Angrefristen løper fra tidspunktet skjemaet sendes inn.

Tjuvtriks:

I denne bransjen er det dessverre mulig å bruke tjuvtriks for bedre/raskere/kortsiktige resultater. Dette vil ikke leverandøren under noen omstendighet tolerere eller gå med på. Om det oppdages at kunden er involvert i slike prosesser, så vil prosjektet termineres med øyeblikkelig virkning. Vi anbefaler derfor at du ikke er engasjert i andre søkemotorprosjekter eller kjøp av lenker når du er under kontrakt med oss. Spør oss om du vurderer andre tjenester fra andre aktører. Vi vil også følgelig avvise enhver forespørsel om å utføre slike triks.

Persondata:

Alle persondata vil behandles i tråd med vår personvernerklæring. Vi utveksler dine personlige data i forbindelse med å utføre vår rolle som leverandør, herunder og begrenset til: 

  • Invitasjon som bruker hos Todist, din epostadresse.
  • Opprettelse av kundeforhold i CRM og Regnskapssystem.
  • Til kommunikasjon via epost og nyhetsbrev fra Leverandøren.
 
Tvist:
Vi kommer til å strekke oss langt for at du skal være fornøyd. Vi håper at du også vil strekke deg langt for å finne felles løsninger ved tvist. Innsigelser/klager bør fremmes snarest for å hindre unødvendig økonomisk tap for deg som kunde og for leverandøren. Skulle ikke en minnelighet finne sted etter frivillig megling overføres tvisten til norsk rett og verneting er domstolene i Møre og Romsdal.
 
Velkommen som kunde!