SEOpp logo
Organisk trafikk
Antall personer som finner din nettside kan økes.
Hvert sekund utføres en rekke søk i en søkemotor – de som kommer til deg, basert på klikk i søkeresultatene, kaller vi organisk trafikk.
Plante illustrasjon for organisk vekst

10-gangen er ikke uvanlig

De aller fleste nettsider i Norge har et potensial som ikke utnyttes. Jo tidligere du starter, jo bedre blir det.
Kom høyere opp i søkeresultatet å få flere kunder
Gjør det lettere å finne deg, ikke konkurrenten.
Trenger du hjelp til å skape vekst på din nettside, ta kontakt i dag, via knappen nedenfor.

Slik kan du øke organisk trafikk til nettsiden

Antall klikk eksempel fra GSC

Antall klikk og antall besøkende til en nettside er viktige faktorer å følge med på. Og i dag skal vi gå litt inn på hvordan du kan øke organisk trafikk til nettsiden.

Hva er organisk trafikk?

Organisk trafikk er besøk din nettside mottar fra søkeresultatet i søkemotorer som for eksempel Google og Bing, når noen leter etter dine varer og tjenester. Motsatsen for organisk trafikk er betalt trafikk i form av annonser å lignende. 

Plasseringen i søkeresultatet påvirker nettsidens organiske trafikk

Posisjonen i søkeresultatet (SERP) er avgjørende, da plasseringen sier noe om hvor mange klikk du får i forhold til antall søk utført. 

  • Førsteplass: Ca 30 %
  • Andreplass: Ca 24 %
  • Tredjeplass: Ca 18 %
  • Tiendeplass: Ca 3 %

Allerede på topp 5 begynner du å merke at noe skjer. Så for å øke organisk trafikk til nettsiden så må to ting skje. 

  1. Du må få dyttet eksisterende innhold lenger opp i søkemotorens resultater. 
  2. Du må lage mer innhold som dekker en bredere del av ditt teama. 

For å klatre i søkeresultatet trenger du SEO hjelp

Det er nettsidens sum av sine søkeord og plasseringen i søkemotoren som avgjør hvor mange klikk din nettside får. 

På samme tid så vil også antall klikk være med å påvirke nettsidens plassering i søkeresultatet. 

Årsaken til denne dualismen er at søkemotoren har en estimert forventning til hvor mange klikk du skal klare å få, på enhver plassering. Overgår du forventningene, så klatrer du.  Og motsatt, om du ikke treffer blink. 

Google Search Console er din venn

Akkurat denne nettsiden ble tømt den 07.08.22 og skrevet helt om. Årsaken er at artikkelen presterte langt under forventningene og hadde nesten ingen lesere. 

Innholdet her redigeres hele tiden og i begynnelsen av august 2022 ble alt innhold redigert. 

Når vi sjekker Google Search Console, (GSC) så vil noen nettsider ha 0 klikk. Årsaken kan være at de ikke når opp i søkeresultatet, eller at det også er lavt søkevolum, som var tilfellet her. 

Det gamle fokuset handlet om å «øke antall klikk» – men over tid var det svært få søk, i tillegg med ingen klikk over de siste 3 månedene.  

Siden måtte slaktes eller skrives om. Her ble valget å skrive om – for å nå en annen søkefrase – øke organisk trafikk.

Du er herved anbefalt til å følge med på hvilke sider som får trafikk, og hvilke sider som i realiteten er lagerplass for bits og bytes. 

I denne ukens revisjon (01-07.08.22) har 3 innlegg fått nådestøtet og gått inn i de evige søppelbøtters hvile. 1 skrives om – denne. Og samtlige sider og innlegg har blitt redigert.

Så hvorfor skriver jeg om? Fordi selve søkefrasen «øke organisk trafikk» har et lite volum av søk, hvor det gamle innlegget traff, men lå som nr 58 i søkeresultatet. Det er internettets virkelige støvhylle. 

Det gamle innlegget traff ikke godt nok, da det handlet om klikk og med det også andre kanaler. Det er potensial her til å nettopp øke den organiske trafikken. Mens de innleggene som er slettet, hadde 0 håp og verdi – det er ikke et tap for verden at de er borte.

Jeg kunne like gjerne skrevet en ny… men noen få setninger og paragrafer er med videre. 

 

Ta vare på disse sidene

Noen av våre sider har ikke organisk trafikk. Men de har høyere søkevolum. For eksempel har vi en side om merkevarebygging på nett, som har 0 klikk siden publiseringsdato medio mai 2022.

I snitt er rangeringen på 49. plass. Men den har vært med på topp 100 i nesten 6000 oppslag. 

Det er fortsatt tidlig, og siden kan fortsette å klatre. Det er slike sider man forsøker å styrke med mer og bedre innhold. 

For mange vil det være nyttig å lære hvordan man skriver godt innhold for nettsider. 

Sider som har høyt søkevolum, men hvor du ikke får trafikk ennå, må ikke slettes. 

 

Slå sammen sider som er like i innhold

I GSC kan du sjekke nettsidens ytelse. Her kan du se forespørsler (søkeord og fraser) og hvilke sider de treffer på.  

Skjermbilde fra Google Search Console
Her kan dere velge forespørsler klikke på ønsket ord, og deretter klikker dere på "SIDER" - får du flere enn en her, så er det et hint om at de potensielt kan slås sammen.

Når det dukker opp to eller flere sider her, så er det et tegn på at Google er noe forvirret på hvilken side de skal vise. 

Utfør jevnlig revisjon

I forbindelse med en SEO analyse for en klient oppdaget vi at kundene brukte forskjellige begreper om det samme produktet på sommer og vinter. Ordene var så forskjellige at vi måtte dekke det via to forskjellige tjenester. 

Men en dag, så skjønner Google at det er det samme produktet. Og da bør sidene slås sammen igjen. 

Revisjoner gir nye muligheter. For eksempel kan du oppdage søkeord som har større volum og muligheter, eller ord og fraser du burde ha med i teksten. 

Det er revisjon som er årsaken til at dette innlegget ble skrevet helt om, basert på en søkefrase som fanget kun en del av det opprinnelige innlegget. 

Gjennomfør systematisk revisjon – minst en gang i året. 

Content is king, målgruppen er hoffet.

Innhold og artikler er fine måter å tiltrekke og øke organisk trafikk til din nettside. Men det er ikke like enkelt eller naturlig for alle. 

Det er ikke uvanlig at vi møter temaer som har 0 søkevolum. Om du har en innovasjon eller er i yrker hvor Googlesøk er unaturlig, må du tenke på interessefeltet for målgruppen. 

Er målgruppen ansett om ledere, så kan du nå de med artikler om ledelse, selv om du selger kontorutstyr. Det du produserer må ikke være en 100 % match med hva du selger, men det må være en god match med interessene til målgruppen. 

Mer innhold = mer trafikk 

6000 klikk fordelt 195 sider. Det er min fasit for denne nettsiden. 1 eneste side står for 1630 av disse klikkene. 

Det er ikke alle som blir store elver, men i sum skaper nye sider vekst. 

Den siden som er den store magneten her er en litt tilfeldig en som er litt på siden av temaet – men som har ligget som nr 1 med bra søkevolum lenge. 

Hadde jeg ikke produsert nytt innhold, ville den ikke vært aktuell. 

Skriv og produser mer innhold, som målgruppen er interessert i. 

200 kjente faktorer er med å bestemme.

Se på menyvalget her – hele nettsiden handler om søkemotoroptimalisering – Menypunktene dekker forskjellige arenaer som i sum henger sammen. 

Konkurransen er tøff, og det er mange grep du må ta for å skape vekst. Det tekniske må være bra, innholdet må være godt og du bør starte med en plan. 

Google har 200 faktorer som vi bransjefolk kjenner til, og mange flere som er en godt bevoktet hemmelighet. Men en ting vet vi. Google er som dine kunder, også opptatt av kvalitet. 

Få gratis analyse og finn ut om vi kan hjelpe

Kontakt oss