En nettside som selger

Alle vil lykkes med sin nettside, likevel er det mange som ikke får det til. Hvorfor er det slik? Og hva er det som gjør at to tilsynelatende like sider kan ha stor forskjell i salget? 

Frekvensen på salg er essensielt her. 

Hva er normalen?

Det er av og til vanskelig å vite om nettsiden fungerer godt eller ikke. Andelen som blir kunder av dem som besøker nettsiden din, kalles konverteringsrate.

Flere undersøkelser viser at gjennomsnittet ligger mellom 2 % – 5 % 1 men mange klarer mye bedre .

1 https://popupsmart.com/

Min erfaring: De fleste som ender på mitt bord ligger lavere. Mange sliter under 1 %. Jeg har en tommelfingerregel at 2 % er grensen for når man bør være bekymret. Lavere enn 2 % og noe er galt.

6 elementer som påvirker konvertering

  1. Klar og tydelig oppfordring. Dette kalles på vårt stammespråk for CTA (Call To Action) – En knapp, seksjon eller skjema som tydelig guider brukeren til å utføre ønsket handling.

  2. Brukervennlig. Kreative nettsider kan være spennende, men de fleste er vant til enkelte universelle funksjoner. Som navigasjon, bruk av skjema og handlekurv m.m.

  3. Tillitsskapende elementer. Du har selv opplevd å gå ut av en nettside fordi du ikke stoler på innholdet. I dag er personvern viktig, det samme er betalingsmåter og at man ser hvilket firma som driver nettsiden. Også en god kontaktinformasjon kommer inn her.

  4. Verdien du gir. En såkalt verdiproposisjon sier noe om hva du løser. For eksempel tar vi oss av alle de derre internettgreiene, slik at du slipper å tenke på det.

  5. Ting virker og yter bra. Om nettsiden ikke fungerer på mobil, utelukker du potensielt 60-70 % av alle dine brukere i dag. Raske nettsider har en empirisk bevist fordel og nettsider med feilmeldinger er logisk nok ikke bra.

  6. Riktige besøkende. Det er ikke alltid nettsider treffer riktig «kunde». Siden kan f.eks tiltrekke seg store antall av brukere som har ingen intensjon om å bli kunde. Ut over «besøkstall» gir de ingen reell verdi. Dette kan styres og påvirkes igjennom markedsføringen. 

Markeds­mekanismene

Nå er det mange årsaker til at en nettside ikke selger/konverterer. Her skal vi se på noen av dem: 

For få kommer innom

Om konverteringen er bra, men man får for lite likevel, så kommer det for få innom nettsiden. Da er det eksterne markedskampanjer som gjelder, som Google Ads, annonsering i Sosiale medier, eller tradisjonell markedsføring som for eksempel i print. Da er målet å øke andelen som kommer inn på siden. 

Det kan også gjøres via SEO, men det tar tid. Har du ikke tid, så er ikke SEO første prioritet. 

Dårlig opplevelse

Om du får nok mennesker innom, og salget er for dårlig, så er konverteringen for lav. Det kan igjen skyldes dårlige brukeropplevelser. Eller for komplekse bestillingsrutiner.

Uklart budskap

Av og til kan jeg studere en nettside lenge, før jeg egentlig forstår hva de prøver å formidle. Den tiden har vi ikke, og fanger du ikke interessen etter får sekunder, så har du tapt. 

Priser / Konkurranse­dyktighet

Om du er i en bransje hvor konkurrentene viser priser, og du ikke gjør det, så har du tapt. Det kan være at de leser all den flotte informasjonen du har laget, men handler hos en konkurrent som har synlige priser. 

Her kan du google dine egne produkter, og får svar om konkurrentene viser prisene. 

Google er også opptatt av pris når noe defineres som et produkt eller en tjeneste. 


Åpenhet og tillit

Driver du egentlig med dropshipping, men vil fremstå som om du har eget lager? Velger du å skjule org.nummer fordi du har flere nettsider som tilbyr det samme? 
Din nettside må levere på åpenhet for at leseren skal vinne din tillit. 

I sum er det en kombinasjon mellom «for få» eller «for lav konvertering» – For at din nettside skal være optimal bør nettsiden bygges for å både tiltrekke seg flere, samt at man gjør det enkelt å bli kunde. 
For å supplere så er det lurt å annonsere mer også.

Sliter du med lav konvertering?

Alt blir ulønnsomt om andelen som utfører ønsket handling er lav. Annonser blir for dyre, kampanjer er ikke bærekraftige og all innsatsen i gode artikler forsvinner ut vinduet. 

Det å få på plass en god nok konvertering er nøkkelen til at alle andre brikker faller på plass i puslespillet. 

Når kundene uteblir

Ingenting er så kjedelig som en nettside som ikke selger.