Målbare resultater: Hvordan SEO viser verdi for din bedrift

Personer i et rom foran en graf. Tegning.

Selv om SEO er både langsiktig og komplekst, så går det an å måle progresjon. Her får du litt innblikk i hva vi ser etter.

Trender viktigere enn dag for dag

Det vi ser etter er primært en positiv trend. Plasseringer i søkeresultatet kan variere fra dag til dag, og om man sammenligner en dag med en annen, kan resultatet både være godt og svakt. Trend over tid, er mye mer interessant. Vi ønsker en positiv utvikling. 

Google Search Console

I Google Search Console kan vi sammenligne perioder og år for år. Det er viktig å sammenligne år for år, for å evt unngå at man sammenligner sesong med perioder utenfor sesong. 

Google Search Console Data sammenligning

På bildet over ser du at det fra dag til dag varierer, men over en 3 måneders periode er resultatet ganske bra. 

Både i antall klikk, antall visninger og klikkprosent, samt snitt plassering. 

SEO er langsiktig og det tar ofte et år før vi ser håndfaste bevis på at arbeidet fører til resultater. 

Snitt måned for måned

graf utvikling over tid

Vi har også verktøy som kan se  utvikling måned for måned. Det er ofte en bedre indikator. Men her må man også følge med på enkete ord og fraser, for å se om det er noe som påvirker den ene eller andre veien. 

Konkurrenter kan avsløre trender

konkurrenter over tid

Ved å se hvordan konkurrenter utvikler seg over tid, kan man både se om det er trender, hvor alle har samme opplevelse, eller om noen stikker seg ut. 

Dette er en måte å også sjekke den digitale markedsandelen. 

Av og til kan din nettside ha en dupp, om den duppen kan forklares i markedsvingninger, så ser vi det hos alle konkurrenter. Da er det viktig at vi ikke dupper mest. 

Utførte oppgaver

Nedenfor ser dere en oversikt over de 7 siste analysene jeg har utført (i skrivende stund) – som du ser så har de fleste sider en god del feil. 

Dette er konkrete oppgaver som kan rapporteres. 

Antall feil fra site audit

Her kan det av og til være få men viktige oppgaver, samt mange uviktige. Alle her skal ikke løses. 0 får vi aldri. Men Errors kan stå igjen med 0 eller 1. Så handler det om å ha kontroll og vite hva dette er. Det er noe av min oppgave. 

Dødens dal

9b818147 6e74 4ad7 b5d6 d3f07723cb48

Nettsider som starter med SEO vil oppleve dødens dal. Det er her du blir misfornøyd og bytter leverandør. Resultatene uteblir, og tiden drar ut. 

De første lavt hengende frukter er utnyttet, og den første lille boosten har gått over. 

I denne perioden flytter de store massene av søkeord seg fra 93. plass til 24. plass. Det er ett fett hvor ordet er i ørkenen. Det er ingen som ser det, ingen som klikker. 

Så fortsetter vandringen og noen begynner å tippe inn i topp 10, som genererer trafikk. Veksten begynner og oasen er i sikte. 

Her kan vi dokumentere at det er bevegelse. Og av og til er det 2 skritt tilbake før man tar 3 skritt frem. 

Perioden kan vare fra 3 til 9 måneder. Det er like frustrerende for oss, som for deg. 

Ørkenen må nettsiden uansett igjennom. 

Opp og ned

Så er det jo slik at du klarer ikke å dominere på alle søkeord. Noen vil komme inn som nummer 1, noen vil falle fra nummer 1. Noen går mye opp, og noen går mye tilbake. Oppdateringer fra Google kan endre reglene. 

Det er derfor vi ser trend over tid. Så lenge det går rett vei, og helst brattere enn hos konkurrentene, så er nettsiden på stø kurs. 

Rapporteringfrekvens

De første 3 månedene er nesten meningsløst å rapportere. Da er det bedre å rapportere på hva man har gjort av oppgaver.

Etter det, er en gang pr måned nok. Selv om vi gjerne liker å følge med både daglig og ukentlig. 

Uten data for foregående år, har man ikke noe håndfast kontroll på om resultatene er gode eller ikke. 

Hva er gode resultater i SEO?

Det er litt avhengig av konkurransen. Men alt fra 30 % økning i antall klikk på ett år, til 400 % er helt normalt. Vi har også vært med å ta trafikken ned, og antall kunder opp. Så det kan for eksempel settes et mål å strekke seg etter. 

Det viktigste er uansett omsetning og antall salg eller leads som skal komme som følge av økt trafikk. 

Jeg liker derfor å vite mer om omsetningen i selskapet, slik at jeg kan se det hele i sammenheng. 

Følge med på konverteringsraten

Om 2 av 100 besøkende utfører ønsket handling, så har du en konverteringsrate på 2 %. Dette er andelen som gjør som vi ønsker. 

Når SEO begynner å virke, så har denne en tendens til  å øke. Som et tegn på at flere riktige kunder kommer inn. 

Og her finner du til slutt verdien av alle tiltakene dine. 

Er du en riktig kunde?