Derfor får du flere kunder med SEO

Kunder i butikk

SEO er et sett av teknikker som forbedrer din nettside på mange måter. Kundene får også en bedre opplevelse. Det fører til mer omsetning. Er du klar for et tenkt eksempel? 

Nettsiden kundenifokus.no (eksempel) har ca 800 besøkende på sin nettside hver eneste måned. 

Av de tar 1,3 % kontakt og blir et salg. 

Nettsiden får 10 salg pr måned. 

Hver kunde bringer inn ca 7000 kroner, med en fortjeneste på 40 %

Enkel matematikk tilsier da at omsetningen er:  NOK 70.000,- pr måned. Med en fortjeneste på ca 28.000,- 

Ikke akkurat noe å bli rik av. 

 

 

Vi øker konverteringsraten

Konverteringsrate = prosentandelen av alle besøkende på en nettside, som utfører ønsket handling. For eksempel en bestilling.

Det er jo ikke slik at all trafikk er nyttig trafikk. Med god SEO analyserer vi søkevaner, ord og fraser, slik at vi finner ut, hva kundene er på jakt etter. Det jobber vi i neste runde med å svare ut. 

Når flere riktige kunder loses inn på nettsiden, så øker også konverteringsraten. Det er ikke uvanlig at den går fra ca 1 % til ca 3 %

Så hva vil det si for eksempelbutikken vår? 

La oss si at vi øker fra 1,3 % til 2,5 %. 

Dobling av salget: Her alene har vi gått fra 10 salg til 20 salg. 

Fortjenesten har økt til 56.000,- pr måned. 

Vi skaper vekst i trafikk

CTR = Click Through Rate. Dette er andelen som velger å klikke på din oppfølging. Er du nummer 1, kan du forvente ca 30 % klikk fra alle søk. Er du nummer 10, er vi nede på ca 1-2 %

De fleste øker ganske raskt ca 10-20 % (2-3 måneder) – deretter får man en periode med stagnering som kan være fra 3-9 måneder lang. Men når vi runder året er det helt vanlig med 70% til 400 % økning i trafikken. 

80 % økning i antall klikk: 
Dette tilsier at eksemplet vårt har økt til 1440 klikk, med en konverteringsrate på 2,5 %. 

Dette er da 36 salg, og en omsetning på 252.000 med en fortjeneste på 100 800,- 
Trekker du fra 15.000 til meg, så har du likevel økt fra 28.000,- til mer levelige 85 800. 

Litt avhengig av bransje vil man over tid oppleve vekst måned for måned. 

Så SEO kan være svært lønnsomt. 

Flere bivirkninger

Større ordreverdi: Det er ikke uvanlig at man også opplever at snitt ordreverdi øker. Ved at man gjør en god jobb med å anbefale tilbehør eller oppsalgsløsninger. 

Vekst i søk etter merkevaren.  Når man har vært kunde en gang, så kan de i neste omgang komme inn ved å søke etter merkevaren – du får en repeterende kunde – og følgelig økt kjennskap. 

SEO er likevel ikke for alle

SEO Analyse er viktig Allerede i første analyse ser vi om SEO er riktig kanal for deg.

Det er ikke alle som har sjans til å lykkes med SEO. Men alle vil kunne oppleve vekst. 

Klassiske problemer er: Lavt søkevolum i bransjen. Svak fortjeneste på produkter/tjeneste. Alt for tøff konkurranse. 

Alt dette finner vi ut i analysen. Og vi svarer ikke med masse «teknisk» – vi skriver slik at du forstår. 

Så anbefaler vi kun SEO om vi mener det har noe for seg. 

De riktige kundene

SEO gir deg større tilgang av de riktige kundene, noe som fører til at en større andel av besøkende blir kunder.