SEO og kunstig intelligens

Mann men halvt maskin

Kunstig intelligens har selvsagt laget dette bildet. Ideen til artikkelen er fra KI, men den er skrevet i sin helhet av meg. Hvordan kan man bruke KI i innholdsproduksjon for din nettside? Og har det en betydning?

Når KI kom for fullt så var det mange som utnyttet dette til å skrive mye innhold. Google kom raskt på banen og konkluderte med at AI-generert innhold, det vil de ikke ha. 

Så gikk det en liten stund, så endret anbefalingene seg, og det er i dag omtalt at Google belønner innhold av god kvalitet. 

Det betyr at kvaliteten er viktigere enn skrivemetoden. 

Hvem som står som forfatter har en større betydning enn hvordan ordene endte opp i akkurat denne rekkefølgen.

Forfatteren og innholdet er altså viktigere enn metoden teksten produseres på. For å avgjøre kvalitet, benytter også Google noe som heter E-EAT. 

Her kan du lese mer om E-EAT og hva det betyr for din bedrift

Kvalitet og nytteverdi i sentrum

Går man bare noen få år tilbake, så var antallet artikler og volum viktig. I løpet av høsten 2023 snudde trenden og Google ble mer bevisst på kvalitet og nytteverdien. 

Signalet kom allerede på høsten 2022, med Helpful Content update – hvor målet er å belønne artikler skrevet av mennesker for mennesker. Og da ikke produsert bare med tanke på søkemotorene. 

 

Hva endret seg med Helpful Content Update?

Du har helt sikkert lest en artikkel som fremstår kunstig. Med overdrevet bruk at stikkord i alle overskrifter, og i tekst? Dette var SEO-taktikken som fungerte om vi går ca 5 år tilbake i tid. Innhold ble produsert med større omtanke for rangering i søkemotorene, fremfor hva du som leser trenger. 

I dag kan vi heldigvis tenke på deg. Hva er det du trenger å vite? Hva skal du sitte igjen med? 

Vi ser jo fortsatt bedriftsledere som bestiller «4 artikler pr måned» eller vi trenger 50 artikler om dette temaet. I dag er det bedre med færre skikkelige gode artikler, fremfor mange halvdårlige. 

Men hva mener ChatGPT? Vi spør:

Meg: Hvorfor er kunstig intelligens ansett som greit for Google, i forhold til helpful content? Kan du gi meg et kort svar på et par, leservennlige avsnitt?
 
ChatGPT:
Kunstig intelligens er ansett som greit for Google i forhold til «helpful content» fordi AI kan bidra til å skape innhold som er nyttig, relevant og av høy kvalitet for brukerne.
 
Google prioriterer innhold som svarer på brukernes spørsmål, løser deres problemer og gir dem den informasjonen de trenger.
 
AI-verktøy kan analysere store mengder data og brukerinnsikt for å generere innhold som er skreddersydd til brukernes behov og preferanser.

Videre kan kunstig intelligens hjelpe med å forbedre innholdsproduksjonens effektivitet og konsistens. For eksempel kan AI-assistenter bistå skribenter med å finne relevante kilder, foreslå emner og optimalisere innhold for søkemotorer.

Dette kan føre til at innholdet blir mer engasjerende og lettere å finne for brukerne, noe som igjen forbedrer brukeropplevelsen. Så lenge AI-generert innhold oppfyller Googles retningslinjer for kvalitet og relevans, anses det som en verdifull ressurs for å levere nyttig innhold.

Her er KI spesielt til god hjelp for SEO

Tekstideer: 

Ved å forklare KI temaet, målgruppen,  samt gjerne «tone of voice» kan man for eksempel få 50 gode ideer til nyttige artikler. 
Denne er nettopp utspring fra en slik liste. Hvor målgruppen er deg som er beslutningstager i små og mellomstore bedrifter. 

Slå sammen tekster og innhold: 

Kannibalisering er et uttrykk, for at flere tekster egentlig tilbyr det samme, og treffer på de samme søkeordene. Det er kort oppsummert, ikke bra. 

Hos enkelte kunder kan vi finne 10-12 artikler som er ganske like. Ved å kjøre all tekst inn i ChatGPT kan vi instruere KI til å enten slå sammen, eller omrokere til artikler som er ulike, men relevant. 

Den jobben utføres på få minutter. Resultatet er ofte fantastisk. I tillegg kan man be om at artiklene utvides i tråd med intensjon og fokus. 

Til slutt bør man alltid lese over og være «redaktør»  

Oppsummere: 

Kunstig intelligens er perfekt til å oppsummere. Enten for å lage en kort intro, eller for å lage en konklusjon på slutten. 


Utdype eller dekke et tema bredere: 

Av og til kan man glemme å ta med noe viktig. Ved å kjøre teksten igjennom KI vil man kunne få forslag til flere avsnitt, vinklinger eller tema, som er naturlig å ta med. 

 

Ren tekstproduksjon: 

Selvsagt kan du få KI til å skrive hele artikkelen. Jeg bruker ikke det. Men det kan du selvsagt gjøre. 

Selv om KI skriver alt, så er det alltid lurt å redigere, gå over, evt legge til. Et tips her kan være å skrive inn en "Mine tanker om dette temaet" for å få til en slags personlig touch opp i det hele.

Produksjon av metadata: 

Metadata er små tekster som ikke nødvendigvis kan leses her på siden, men som ligger i kildekoden. Dette er informasjon til f.eks Google, hvor tittel og en kort beskrivelse forklarer hva denne siden handler om. 
Jeg skal kjøre denne teksten igjennom ChatGPT og bruke metadatene som foreslås.

Spesifikke oppgaver som f.eks FAQ: 

Man kan få hjelp til å strukturere innholdet bedre, forbedre tekster også få skrevet FAQ (Ofte Stilte Spørsmål) 

Eksempel på tekst fra ChatGPT

Hvordan påvirker KI SEO resultatene?

Med en økt effektivitet vil man jo også oppnå resultater raskere. En av de mest nyttige effektene er gjerne at man klarer å produsere nok, og riktig innhold. Som i sin tur tiltrekker seg riktige lesere. 

Står man med 20 artikler som hver trekker 5 nye lesere hver måned, så har man jo 1200 nye klikk på et år. Tommelfinger-regel overført til ca 24 ekstra salg eller registreringer. 

Men viktigst av alt er jo at innholdet er med på å gi en økt nytte for din nettside. Og med det vil gode artikler være med å løfte hele siden noen hakk ekstra. 

SEO og KI oppsumert (Skrevet av KI)

Oppsummert handler denne artikkelen om hvordan kunstig intelligens (KI) kan anvendes i SEO og innholdsproduksjon for nettsider, med fokus på kvalitet og nytteverdi. 

Vi har sett hvordan KI har revolusjonert måten vi lager innhold på, ved å tilby innsikt og verktøy som hjelper oss med å skape mer relevant, engasjerende og brukerfokusert materiale. 

Mens tidligere SEO-praksiser ofte prioriterte kvantitet har trenden nå skiftet mot å belønne innhold av høy kvalitet som virkelig gagner brukerne. 

Google’s oppdateringer, spesielt med E-EAT og Helpful Content Update, understreker viktigheten av menneskelig forfatterskap og innhold som adresserer brukernes behov. 

Ved å integrere KI i innholdsstrategien kan bedrifter effektivt generere ideer, optimalisere eksisterende innhold, og sikre at alt materiale er både nyttig og relevant. Dermed blir KI en verdifull ressurs for å forbedre SEO-resultatene og gi en bedre brukeropplevelse på nettsiden.

KI er et nyttig verktøy

Brukt riktig vil KI forenkle mange ulike prosesser for deg og din bedrift.