Søkeordanalyse som fundament

Tegning av to personer som snakker, med snakkebobler som har uleselig tekst.

Søkeordsanalyse er en viktig del av en vellykket SEO-strategi. Det handler ikke bare om å finne de riktige ordene og frasene folk bruker når de søker på nettet. Det handler også om å forstå hva de egentlig leter etter og hvordan du kan tilpasse innholdet ditt for å møte deres behov.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvorfor søkeordsanalyse er så viktig, og hvordan det kan hjelpe deg med å tiltrekke flere kunder og øke omsetningen.

1. Bruk de riktige ordene

En søkeordanalyse vil kunne hjelpe deg å finne ut hvilke ord og uttrykk kundene dine bruker. Det fungerer ofte dårlig å være et installasjonsfirma, eller en elektroentreprenør om kundene søker etter en elektriker. 

En søkeordanalyse gir deg svar på vanskelighetsgrad, søkevolum, men også intensjon. Slik at man kan tilpasse innholdet til intensjonen. Det er altså forskjell på om folk søker etter noe de vil kjøpe, eller noe de trenger mer informasjon på. 

Vi ser også hvor vanskelig det kan være å lykkes, samt hvor mye konkurranse det er. Ordene man velger ut henger ofte tett sammen med ønsket sidestruktur og innhold på nettsiden. 

Søkeordanalyse eksempel på ord

2. Bygg en riktig struktur

18187394 0920 44cb 863e 8996155b57b3

Hvilke sider skal hvor? Hva skal være en tjeneste? Hva må være en artikkel? 

Hvilke tjenester skal du fokusere på? Hvilke søkeord skal være primære og sekundære. 

Søkeordene grupperes og ender til slutt opp som et målrettet innhold. En god og tydelig struktur er en «secret sauce» i SEO, fordi det forbedrer brukervennligheten, som igjen er et kvalitetstegn, som gjør at siden løfter seg. 

Jeg vil gå så langt å hevde at struktur og navigasjon er alfa og omega for å lykkes på nett. 

3. Tiltrekk riktige kunder

En god søkeordanalyse avgjør om du tilbyr «Vindusvask» eller «Vindusvask for bedrifter» – de to siste ordene kan gjøre at du får færre besøkende, men riktig publikum. Og med det også høyere konvertering. 

Det har skjedd at vi har senket trafikken til en nettside, og økt salget. 

Søkeordanalysen gjør at du får et aktivt forhold til både ordbruk og budskap. Det er jo trist når vi ser kunder rangere bra, på søkeord ingen bruker. 

4. Et konkurransefortrinn i skyggen

Når vi utfører en analyse så ser vi også etter hvilke ord konkurrentene bruker. Hvilke er aktuelle for oss, og hvordan kan vi ta den posisjonen. Er det ord og fraser, eller innhold du burde ha, som ingen har dekket opp? 

Når du ikke gjør SEO, så er det en stor mulighet for at det sitter en slik som meg, og undersøker din nettside, på vegne av en av dine konkurrenter. Bare i løpet av de første 5 månedene i 2024 har jeg utført over 100 slike analyser, i så og si alle bransjer. 

Virkelig verd tiden

Søkeordsanalysen er en fundamental del av en effektiv SEO-strategi som kan hjelpe deg med å forstå din målgruppe bedre, øke synligheten i søkemotorene, forbedre brukeropplevelsen, få et konkurransefortrinn, øke konverteringsraten og sikre langsiktig suksess.

Ved å investere tid og ressurser i søkeordsanalyse, kan du legge grunnlaget for en sterkere digital tilstedeværelse og tiltrekke flere kunder til din virksomhet.

 

Mitt råd er at dette området, søkeordanalyse og sidestruktur er den mest lønnsomme tidsbruken i et SEO prosjekt. For alt som kommer etter, blir bedre. Du kan spare tid og penger på mange områder. Dette er ikke et slikt område. Gevinsten er massiv, og vil pågå i "evig tid"

Ord er suksess

Et omskrevet ordtak for en ny tid. Ordene du bruker er grunnsteinen i suksessen.