SEOpp logo
Søk
Google søk illustrasjon med forstørrelsesglass
Denne guiden er for deg som ønsker å forstå mer av søkemotor­optimalisering. Om du ønsker å kjøpe SEO tjenester, så er du på feil side.

Søkemotor­optimalisering - Guiden for nybegynnere

Hva er Søkemotor­optimalisering?

Søkemotoroptimalisering er et samlebegrep på en rekke teknikker for å skape gode nettsider med gode brukeropplevelser. Hvor målet er å lage så gode opplevelser på nett, at søkemotorene ønsker å anbefale din nettside foran konkurrentenes. Dette omtales også ofte som SEO som er en forkortelse for det engelske ordet Search Engine Optimization.

google serp screenshot
I følge Google har vi greie på hva god SEO er. Klikk på bildet og les vår #1-rangerende artikkel. 

Det du ser på bildet over kalles for en Featured snippet og Google har valgt ut en del av teksten og selv valgt å fremheve/markere teksten. Dette er tekst som svarer på spørsmålet som er stilt og kommer oftest i form av et avsnitt, liste eller som en tabell. Søkemotoroptimalisering handler derfor også om å forstå slike mekanismer, som i sum er med på å skape mer trafikk til din nettside. 

Hvilke fag må du kunne for å bli god på SEO?

Det er få som er SEO allroundere, og mange som spesialiserer seg på et eller flere felt. For å sammenligne med skøyter så er noen god på sprint, noen er god på lengdeløp, men så trenger man også isdans. Man kan klare å overlappe litt, men det kan være lurt å finne sine styrker. 

Hva er målet og hva handler det om?

Grunnsteinen innenfor SEO handler om brukeropplevelser og kvalitet. Om vi tenker på forretningsmodellen til Google så får vi noen svar. Annonseinntektene står for 58,1 % av Google sin omsetning. For å leve av annonseinntekter må Google ha brukere, de må vokse og tiltrekke seg flere. 

Hvordan gjør de det? Når du googler etter noe. Ønsker du å finne kvalitet? All informasjonen du trenger? Google vet at du ønsker kvalitet – derfor vil Google etterstrebe å servere den beste kvaliteten. Ditt innhold må rett og slett være best på en rekke faktorer. – Og akkurat det er en rettesnor. 

For at akkurat din nettside skal være best, så må den også være best på alt. Det bringer oss naturlig over listen av fag.

Fagene som må levere kvalitet

Server og ytelse

Dette punktet er ofte oversett av mange. Hvor du lagrer nettsiden har betydning. Ytelsen av serveren har betydning. En god server kan tilgi “slurv i koden” som ellers ville skapt en treg nettside. Men selv en god server er ubrukelig uten kvalitet i resten. God ytelse er essensielt for kvalitet. Faget her er ofte lenket mot IT/Drift eller Webmaster.

Webutvikling er kildekoden og programmering. Det handler også om hva man har med, og hva man utelater og hvorfor. Man må ta avveie for og imot i forhold til ytelse og nytte. Som et eksempel bruker vi en sidebygger, som skaper litt unødvendig kode, men sparer oss for svært mye tid. 100% perfekt kode tar tid. Her må du kunne HTML, CSS, Javascript primært, så også helst PHP eller andre programmeringsspråk for backend. 

Frontend, Backend og Fullstack

Webutvikling deler seg også opp i forskjellige grener. Frontend er oppsettet av det du ser. Backend er funksjonene som ligger bak og Fullstack er de som kan “alt” 

Mange blander sammen webdesign og webutvikling, men dette er to forskjellige fag. Og ofte to forskjellige mennesketyper. En dyktig webutvikler, er ofte ikke god på design, og motsatt. Men disse finnes selvsagt også. 

Webdesigneren er den som lager utseende på nettsiden. De gir et ferdig design til en frontend utvikler, som syr utseende sammen med funksjonene (backend) også webdesign er del opp i forskjellige grener:

Grafisk designer: Den som ofte lager de grafiske elementene, bestemmer størrelse på bilder, velger ofte ut skrifttyper og velger ut farger. De er ofte den som får æren for flotte nettsider. Disse kan også ofte lage profilmanualer, logoer og også ofte trykksaker og annonser. En grafisk designer behandler også ofte bildene som brukes til nettsiden.

UX designer: Dette faget handler om brukervennlighet og handler om “User Interface” – de kan teorien om hvorfor en knapp skal være her eller der, eller hvor mange felter må det være i et skjema. De kan også fange opp lesemønster og forstå hvorfor du klikker, et sted hvor det ikke er en lenke. Her kommer også blant annet struktur og oppbygging av innholdet. 

En god tekst skal fange deg litt inn, og holde deg engasjert. Teksten skal være nyttig. Det skal være kvalitet og selv om skrivefeil ofte tilgis, bør det unngås om man kan. 

Du kan være en glimrende tekstforfatter uten å kunne noe annet. Men det å skrive bok, reklameplakater og skrive for nettsider er forskjellige øvelser. 

Selv om du samler alle disse menneskene i ett rom, så er du ikke garantert god søkemotoroptimalisering. Noen må forstå helheten, som må lære designeren at bilder må optimaliseres både i navngivning og i filstørrelse. Og at det kanskje ikke er lurt å bruke en tung video. 
Noen må lære tekstforfatteren hvorfor man ikke kan skrive to like artikler, eller hvordan innholdet bør bygges opp. 

Noen må fortelle webutvikleren at den funksjonen er fin, men den krever for mye og forsinker siden. 

Noen må forstå hva Google tenker og holde seg oppdatert på alle endringer. I tillegg kunne analysere seg frem til hva som må gjøres. 

SEO kompetansen går i å dra alle i samme retning. Holde den ivrige grafiske designeren i øret, og gi utvikleren beskjed om at koden ikke yter nok – eller be noen oppgradere en server. 

Jack of all trades eller spesialist?

Du kan spesialisere deg i et område, men om du ønsker å jobbe med SEO, må du forstå litt av alt. Og det er en fordel å forstå litt SEO selv som spesialist. 

Så er det jo slik at selv innen SEO så er det forskjellige grener.

Teknisk SEO

Dette handler om ytelse og optimalisering av samspillet mellom kode, server og frontend ytelse. Nettsider skal være raske og teknisk SEO er de som skaper raske nettsider. Det er denne som sørger for at du ikke får feilmeldinger på nettsiden.

Analyse

En analytiker ser på resultatene, finner muligheter, kjører nettsidene igjennom diverse verktøy og finner ut data om søkevolum, søketrender, rangering og hva som må til for å ta et steg videre. Analytikeren kan analysere data fra Google og data fra nettsiden. Det er ofte analytikeren som finner gull eller muligheter for gull. 

On page og Off Page

Dette kan være to forskjellige mennesker.
On page SEO handler om å optimalisere tekster, overskrifter, strukturer og få med innhold som mangler, samt luke ut ting som ikke fungerer. Kan jobbe tett opp mot grafisk designer og tekstforfatter.

Off Page SEO består av den jobben som gjøres på utsiden av nettsiden. Dette er i dag tett opp mot PR, hvor det handler om å få lenker fra andre nettsider, omtaler og sikre at man er tilstede der man bør være tilstede. 

Før og Etter

Jeg vil også argumentere på at det er en forskjell i SEO-jobben før man lanserer en nettside, og hva man gjør etterpå. 

Det er ekstremt lønnsomt å lage en god plan. Hvilket innhold skal du ha med, hvordan skal sidestrukturen bygges opp? Er det spesielle artikler du bør skrive? Hvilke søkeord skal du forsøke å målrette deg mot? En god plan her, vil gi din nettside en boost ut av startblokka. 

Etter lansering er det mer oppfølging, hvordan yter man i dag? Hvordan går det med rangeringen? Hva er neste skritt? Og tar man over en nettside så handler det om å kartlegge “ryddejobben” 

For nybegynneren: Her skal du starte

Mitt beste tips er å lage en side for en hobby eller noe du er interessert i. Deretter skal du prøve og feile. I dette faget lærer man av å gjennomføre. Om du har bakgrunn innen webutvikling vil du ha en god del fortrinn. 

Nedenfor finner du tips til noen viktige og nyttige lenker. 

Noen verktøy som kan anbefales

Semrush
Semrush er kanskje det mest brukte SEO analyseverktøyet i markedet. 

SE Ranking
Dette foretrekker jeg foran Semrush. Rimeligere, har svært mye nyttig informasjon. Jeg benytter både SE Ranking og Semrush i mine prosjekter. 

Screaming Frog
Et verktøy som henter en drøss av data fra din nettside og viser det i et eksporterbart grensesnitt. Gir deg raskt overblikk over alle sidene, metadata som title og description m.m. Gratisversjonen er omfattende nok for mange. 

Tips og råd til nybegynneren

  1. Lag din egen nettside og prøv. Det er den beste måten å lære på, du kan lykkes og feile i en trygg setting. Jeg driver 5-6 forskjellige sider til det formålet. Dette er en av dem. 
  2. Vær litt forsiktig med å følge råd du finner på nettet slavisk. Det er mye som fungerer, mye er tull og noe er direkte feil. 
  3. Lær forskjellen på White Hat SEO og Black Hat SEO. 
  4. Les deg opp på sidene fra Google nevnt tidligere her. 
  5. Husk at informasjon fra Google av og til er litt “smoke and mirrors” de vil ikke avsløre alt. Men stol på at de alltid belønner kvalitet og la det være en ledetråd.

Flere råd til gryende eksperter

Transaksjonen mellom nybegynner og ekspert er lang. I den reisen mestrer du det grunnleggende men møter potensielle frustrasjoner underveis. Du forstår konseptet med metabeskrivelser, Google Search Console og du får til å følge med i analyseverktøy. Men resultatene uteblir. Her skal du få noen tips som passer mer til din målgruppe.  Er du nybegynner, kan du bokmerke denne siden og komme tilbake senere. 

Bli kjent med søkeintensjon

Et konsept du bør bli kjent med et “søkeintensjon” Google kobler søkefrasene opp mot en antatt intensjon bak søket. 

For eksempel er “Søkemotoroptimalisering” en litt vag sak. Det ser ut som de fleste som søker dette ønsker å lære SEO. Men noen søker også etter dette for å finne tjenestene. 

Men så har vi tydeligere søk, som “SEO tjenester” eller “SEO for nybegynnere” som begynner å skildre en mer tydelig intensjon. 

 

Søkeintensjon og valg av søkeord

sokeintensjon

Google mener at når noen søker etter “søkemotoroptimalisering” så er søkeren på jakt etter informasjon. Hva som ligger i det? Ikke godt å si. Kanskje du ønsker å lære SEO? Kanskje du ønsker å forstå SEO? Resultatet er at for noen vil denne artikkelen treffe blink, mens for andre vil det være feil. Det kan være krevende eller vanskelig å treffe begge eller flere målgrupper som bruker samme søk. Her er tipset å være tro mot det du ønsker å oppnå, fremfor å skrive for å få trafikken. 

Søkeintensjonen kan grovt sett deles inn i: 

  1. De som leter etter informasjon (Informational)
  2. De som ønsker å finne frem til noe spesifikt (Navigational)
  3. De som vurderer å kjøpe noe (Commercial) 
  4. De som vil kjøpe noe spesifikt nå (Transactional)
 
En vanlig nybegynnerfeil er altså å matche innholdet og søkeordet opp mot feil intensjon. 

Noen tips til valg av søkeord

Når du velger søkeord så er det ofte vanskelig å konkurrere på de mest verdifulle søkeordene. De med mest trafikk og høyest relevans har også tøffest konkurranse. 

Da er det bedre å ta et steg “ned” på rangstigen og gå etter et mindre trafikkert søkeord, som potensielt gir noen treff. Få treff er bedre enn ingen treff. 

Graf som viser utviklingen av "søkemotoroptimalisering" med nedgang i posisjon.

Her har ordet “søkemotoroptimalisering” hatt en ok runde opp til #16 for så å falle ned mot #83. Det er en indikator på at noe ikke fungerer og jeg må ta grep.  Mitt valg var å skrive denne artikkelen, og skrote den gamle helt. 

Et annet alternativ er å skrote søkeordet og velge ut noen varianter som kan være enklere men som også kan treffe samme målgruppen. Tips: Bruk Google Search Console for å se om du finner mer konkrete søk, med lavere søkevolum. Sjekk ordene i SE Ranking eller Semrush for å sjekke konkurransen. 

Tør å være konkret

 Artikkelen jeg bytter ut nå het: “Søkemotoroptimalisering skaper bedre brukeropplevelser” – Den traff ikke godt nok på intensjonen, som du ser i grafen over. Nå lager jeg artikkelen “Søkemotoroptimalisering – Guiden for nybegynnere.” og prøver å treffe deg som ønsker å lære litt mer. 

Når noe ikke fungerer, bytt taktikk. Prøv noe nytt. 

 

Teknisk Søkemotoroptimalisering er viktig

Lær deg WCAG2.0 standarden og sørg for at nettsiden din har en akseptabel ytelse i Google Lighthouse. Med akseptabel ytelse mener jeg over 90 poeng. 

Du trenger ikke å bli besatt av ytelse, 100 poeng er ikke et mål i seg selv. Av og til må man ta en avveiing mellom ytelse og funksjon, så lenge det er bevisst og til det beste for brukeren, så er det riktig valg. Mange blir svært besatt av “fart” og bruker mye tid på noe som til slutt har lite innvirkning. Gå gjerne fra 50 – 85, og til nød fra 85 – 92, men derfra og opp, har man ofte lite gevinst å hente.

Det viktigste er god ytelse på mobil, eller mer riktig på den plattformen de fleste bruker, for oss aller fleste er det i dag mobil. 

Pass på Core Web Vitals og universell utforming, så er mye gjort. 
Her kan du gå mer i detaljer rundt teknisk SEO

 

Backlinks fungerer ikke

En litt omstridt påstand. Men analyserer vi de store bransjene i Norge så er det ingen emperisk sammenheng mellom backlinks og rangering. 

Det kan være tidkrevende å lage backlinks, og resultatet er kun merkabart om du klarer å lage lenker, som skaper trafikk i seg selv. Alt annet er unyttig. 

Når noen velger å lenke til deg, fordi innholdet ditt er interessant, da er det nyttig. Men det er ikke verd å jobbe med, bruk tiden på noe annet. 

Interne lenker fungerer, men igjen må lenken være naturlig og til nytte for leseren. 

E-EAT

Erfaring, Ekspertise, Autoritet og Tillitt. Greit når engelske forkortelser kan la seg oversette med riktige bokstaver.  Dette handler om hvem og hva som skriver artikkelen. 

Når jeg skriver om søkemotoroptimalisering så har det en viss E-EAT. Men skriver jeg medisinske fagartikler, så rangerer nok en lege eller et apotek foran meg. Det er logisk. 

Dette er viktig å huske på når du er tekstforfatter. Jeg har sett mange nettsider som har brukt eksterne tekstforfattere, og artikkelen er skrevet av [navnet på tekstforfatteren] fremfor å bruke navnet på “eksperten” – Når da teksforfatteren evner å skrive om mange temaer, blir de ikke ekspert på noe. 

E-EAT må ikke være en person, det kan like gjerne være en organisasjon. Det viktige er å være konsis.

Her handler det også om å være transparent. Pass på at nettsiden informerer godt om firmaet som står bak, bruk gjerne fagpersoner som forfattere av innlegg.  

 

Verden endrer seg raskt, følg med

Det er viktig å forstå at verden endrer seg raskt. Om du skal bli god på SEO, må du også bli god på å følge med, teste og holde deg oppdatert. 

Bare de siste par månedene merker jeg forskjell på oppførselen til søkemotorene. Det er primært mine testsider som gjør at jeg merker det. 

Google har blitt flinkere til å forstå artikkelens intensjon. Nå kan vi endelig skrive innhold som i større grad er ment for deg som leser, og i mindre grad er ment for å “tilfredsstille søkemotorene” – Det er en god utvikling som jeg ønsker velkommen. 

Finn gjerne et forum hvor du kan være medlem, knytt kontakt med andre SEO eksperter og del informasjon når noe skjer i Google verden. Det er en fin måte å lære på – sammen med andre mennesker som er opptatt av det samme som deg. 

Google oppdaterer seg flere ganger i løpet av et år. Og mange kan oppleve at de mister trafikk etter en oppdatering. Om du fokuserer på kvalitet, så vil du sjelden være stresset av en oppdatering. 

 

 

Sett kunden/leseren på en pidestall

Når vi vet at Google ønsker  å levere kvalitet til sine lesere, så har vi fått mandatet til hva vi selv må levere. 

Når du skal lage innhold, setter du kunden/leseren foran deg mentalt. Så lager du innholdet med den personen i tankene. 

Når du skriver en artikkel, så må den være nyttig, ikke vær redd for å dele kunnskap. 

Når du lager en nettbutikk, så må du tenke smart rundt produktinformasjonen. 

Hva er kunden på jakt etter? Hva er alternativene? Kan du anbefale en større og en mindre modell? Får du godt frem tilbehøret de må ha? 

Hvilke spørsmål har kunden før de kjøper? Kan du svare det ut? 

Trenger kunden detaljbilder? 

Jeg forsøker å skille mellom lesere som vil ha hjelp med SEO og de som ønsker å lære seg SEO selv. 

 

Og har du lest til hit? Da traff jeg kanskje bedre på intensjonen denne gangen. 🙂 

 

Mine personlige erfaringer med søkemotoroptimalisering

Om du ønsker å lære SEO og bli god innenfor dette faget må du være forberedt på å følge med. Du må være tørst etter ny kunnskap og ha et område hvor du kan teste ut teorier. 

Sett av tid til å følge med

Endringene skjer raskt. Om noen jobber etter samme prinsipper i 2024 som i 2020 så vil det ikke fungere.  Bruk aktivt tid til å følge med på hva som beveger seg. I skrivende stund vet vi at Goole SGE er på trappene. Bruk tid på å forstå hva det betyr for dine klienter. 

Det som er best og mest nyttig for leseren fungerer alltid

I forrige seksjon skrev jeg om å sette leseren på en pidestall. Det trikset er omtrent det eneste universelle som var sant før, som er sant i dag, og trolig vil være sant i morgen. 

Det er ikke alle råd som har noe for seg

Nettet er overfylt med gode råd, men det er ikke alt som er verd å bruke tid på. Derfor er det viktig å ha en nettside som du kan “leke med” – hvor du kan teste forskjellige påstander. 

Bli god på noe teknisk

Dette faget handler om mer enn bare tekst, innhold og bilder. Også det tekniske aspektet er viktig. Alt fra ytelse på server til kvalitet i kode. Du må ikke være utvikler, men du må forstå hva det har å si – slik at du klarer å formidle hva som er viktig til en utvikler. 

Det beste rådet jeg har, om du skal bli god i SEO, er å bli webutvikler først. Det er et fag som passer godt til webutviklere som vil ta et steg videre. Eller også for webutviklere som sliter med å tilpasse seg til nye teknologier – SEO kan være webutviklerens neste fase om de er gode, og også når de begynner å falle fra – for erfaringen er nyttig uansett. 

Forstå forretningsmodeller

Selve forretningsmodellen til en bedrift, nettsiden og kundereisen henger ofte tett sammen. Det hjelper ikke med god SEO om du finner feil kunde. Vær oppriktig interessert i kundens forretningside. 

SEO-ekspert Frode Heimen

Frode Heimen er utdannet Webmaster og Senior SEO konsulent med over 20 års erfaring med webutvikling og synlighet på nett. 

Det er gratis å spørre meg om ting du måtte lure på.