SEOpp Logo
Med kalkulator
Forstår du økonomien i en nettside, så vet du hvor du må ta grep.
Det kan i mange tilfeller være mer lønnsomt å lage ny nettside, enn å kjøre en ny kampanje.
Økonomer - illustrasjon

En butikk i villmarka

Mange nettsider er som en butikk i villmarka, plassert langt utenfor strømmen av mennesker.
En nettside som ikke skaper kunder vil alltid gå i minus på digital markedsføring.
En god nettside gir lavere kostnad pr klikk ved annonsering.
Prøv kalkulatoren, om du er i tvil, kontakt oss gjerne.

Nettøkonomi for ikke-webguruer

kalkulator nettokonomi

Nettøkonomi for ikke-webguruer

[Med kalkulator] – Mange vurderer kvaliteten ut fra en nettside basert på utseendet. Designutkastet er ofte det første man vurderer.

I dag skal vi se mer bak mekanismene og bli kjent med personligheten til nettsidene. Du kan også leke med en kalkulator for å forstå bedre.

Du kan scrolle ned til kalkulatoren om du vil hoppe over forklaringene.
 

Hva påvirker resultatet på din nettside?

Her refererer jeg numerisk til punktene som kommer i kalkulatoren.

1.      Antall besøkende

Antall besøkende kan endres ved hjelp av digital markedsføring, tradisjonell markedsføring, aktiviteter i sosiale medier og ved å få flere til å finne deg i søk med SEO

I kalkulatoren har jeg beregnet at alle nye besøkende kommer vi googleannonsering – for enkelthetens skyld.

Pris pr klikk er satt til 5 kroner. Det er et estimert snitt – prisen kan være høyere for enkelte og lavere for andre. Det hele avhenger av konkurransen.

Du kan justere antall nye besøkende i %-vis økning på punkt 5 i kalkulatoren. 

2.      Hvor stor prosent kjøper noe?

Om du vet svaret, så setter du den verdien her. Har du over 7 % så er du trolig kvalifisert til å hjelpe andre. Om du ikke vet svaret på denne, så er det trolig lavere enn 2 %.

Hvordan påvirkes dette tallet?

Andelen som kjøper noe kalles for konverteringsprosent eller konverteringsrate. Det trenger ikke være salg, men også registreringer. Det er primært 3 måter dette tallet forbedres.

  • Gjennom å nå et riktigere publikum. Slik at det du tilbyr er mer relevant.
  • Gjennom å forbedre nettsiden – slik at den er mer brukervennlig og optimalisert for kjøp.
  • Skru prisen så lavt at man ikke kan motstå tilbudet. (Ikke alltid anbefalt)


Dette krever enten bedre kampanjer (tiltrekke riktig kunde) og/eller forbedre nettsiden til å bli mer selgende.

Tips: Lar du alt være uendret, bortsett fra punkt 6 i kalkulatoren – Økt kjøpsprosent – så kan du se, på siste linje, hvor mye du kan bruke på å forbedre nettsiden til å nå det målet.

3.      Gjennomsnittlig ordreverdi

Ja nettsiden din kan bli en flinkere selger. Om du ser på store nettbutikker i dag, så har de alltid visning av oppsalgsprodukter, tilbehør og «andre kjøpte også…»

– Dette er med på å øke gjennomsnittlig ordreverdi.

Andre måter er endring av forretningsmodell, slik at man kan lykkes med å få mer betalt for tjenesten. Det kan være mer krevende.

Eller at kampanjene retter seg mot kunder, som er villige til å kjøpe dyrere produkter.

I punkt 7 på kalkulatoren kan du øke ordreverdien i %.

4.      Fortjeneste i %

Her setter du inn din fortjeneste. Også denne kan endres, med å fokusere mer på produkter med høyere fortjenester, eller tilbehørsprodukter som øker fortjenesten.  

Jeg har ikke tatt med justering av fortjeneste i kalkulatoren. Så her setter du dagens fortjeneste – så tar vi utgangspunkt i at den er lik.

5.      Bedring i % – antall besøkende

Her skal du justere for økt antall besøkende prosentvis.

Det er mange måter å forbedre inntjening på som ikke inkluderer flere besøk.

Tips: Om du ikke endrer antall besøkende, men øker andel som kjøper noe (punkt 6) så ser du på siste linje den verdien du kan tillate deg å bruke for å forbedre dagens nettside til økt konvertering.

Siste linje i kalkulatoren beregner om det er lønnsomt å hente flere kunder. Ny fortjeneste minus Gammel fortjeneste, minus annonsekostnader.

Så om annonsekostnadene er 0, så tilsier dette feltet verdien av endringen i % besøkende over 1 år.

6.      Endre kjøpsprosent

Her har jeg satt en maks grense på 8 % – man kan få mer i helt spesielle bransjer.

Ligger du i nedre del i dag (opptil 2 %) så er det ikke urealistisk at man kan doble konverteringsraten. Er du over 2 til 2,5 % i dag, så kan du øke med 1 til 2 %-poeng.

Over det så kan det blir en større jobb/mer krevende.

Kalkulasjoner

Resten av feltene er kalkulasjoner. Enkelte kan komme ut i minus. Det er ikke unaturlig.

For eksempel om du har lav snitt ordre og lav fortjeneste, kan digital markedsføring komme i minus isolert sett.  Det betyr ikke at kampanjen er ulønnsom – antall visninger er merkevarebygging og har en egenverdi.

Det kan være andre tiltak som da er mer lønnsomme, som å forbedre nettsiden for eksempel.

Men la oss hoppe til kalkulatoren nå. Og kontakt oss gjerne etterpå.

Nettsidekalkulatoren

Oppsummering

Målet med denne kalkulatoren er å vise deg sammenhengen mellom det å bli funnet, med hvor mange som kjøper.

Hva har det å si for din økonomi?

Hvor mye kan du investere for å nå målet?

Utseende på nettsiden er ikke alltid det viktigste.  Craiglist som er i lenken foran her, omsetter for 1 milliard dollar i året.

Du må tenke på hvordan webutvikleren eller byrået, har tenkt å forbedre disse tallene.

Kalkulatoren gir deg en følelse av hvor mye du bør investere, for å lykkes også.

Fortjenesten i siste linje er verdiøkningen på ett år. Om du vil bruke 3 måneder på å finansiere det, eller 3 år er opp til deg. Men da vet du hvilke tall du kan ha i ditt budsjett.

Hva er verdien av nettsiden?

Denne kalkulatoren er ment for å vise hva du får igjen med å:

  • Øke antall besøkende
  • Øke konverteringsprosenten
  • Øke ordreverdien
  • Bruke webutviklere med økonomisk fokus og driv.
 
Det spesielle med den kalkulatoren er at den viser «verdien» – ikke hva nettsiden bør koste.
 
Håper dette er en nyttig øvelse for deg.

Få gratis analyse og finn ut om vi kan hjelpe

Kontakt oss